Jesteś tutaj

Zapisy na Maróz 2018

Jak zgłosić się na spotkanie w Marózie?

Należy wypełnić poniższą ankietę. Każdy uczestnik wypełnia ankietę indywidualnie. Ankietę należy wypełnić do 25 marca 2018 r. do godziny 23.59. Kompletnie i starannie wypełniona ankieta rekrutacyjna jest pierwszym warunkiem zakwalifikowania do udziału w Spotkaniu, dlatego przed wysłaniem prosimy sprawdzić poprawność danych, szczególnie adresu e-mail.

Po prawidłowym wypełnieniu ankiety na podany adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zgłoszenia. Najczęstszą przyczyną braku maila zwrotnego jest jego przekierowanie do „spamu” lub błędnie wpisany adres. W pierwszym przypadku zalecamy sprawdzenie skrzynki spamowej, w drugim przesłanie informacji o braku zwrotu do Fundacji (maroz2018@fww.pl).

Potwierdzenie otrzymane mailem należy wydrukować i po podpisaniu przez wskazane osoby wysłać do Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA pocztą (adres: ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica) lub skanem (email: maroz2018@nida.pl) do 30 marca 2018 r.
Dane organizacji
Dane uczestnika
Zapraszamy do udziału w moderowanej sesji. Twoja opowieść będzie trwała ok. 10 min. dla grupy kilkunastu osób. Pomożemy Ci ją przygotować. Fundacja zastrzega sobie wybór spośród zgłoszeń, jeśli liczba chętnych przekroczy możliwości czasowe i techniczne.
Jeśli tak, to prosimy napisać:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 nr 133, poz. 883 i Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.