Jesteś tutaj

Akademia Wójta - jesien 2019

Fundacja Wspomagania Wsi, wraz z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na kolejne spotkanie Akademii:

TWOJE ODPADY, NASZ PROBLEM

Wiodącym tematem spotkania będzie wieczny problem samorządów, jakim są odpady. Przede wszystkim chcielibyśmy podyskutować, kto jest odpowiedzialny za właściwie przeprowadzoną segregację odpadów. Jak wpływa to na koszty zbiórki śmieci i czy można je obniżyć. Wszystkie informacje można uzyskać w Fundacji Wspomagania Wsi: Jacek Pietrusiak, tel: 601-804-082, 22 636 25 70-75 lub mailem: jpietrusiak@fww.pl.

Proszę podać nazwę urzędu do faktury VAT
Temat do dyskusji czwartkowe popołudnie
Address